Nigeria Gold Lotto结果

最新结果 2022年7月1日星期五.

 • 06
 • 29
 • 33
 • 43
 • 80

Nigeria Gold Lotto结果 2022年6月28日星期二.

 • 28
 • 48
 • 51
 • 62
 • 70

Nigeria Gold Lotto结果 2022年6月24日星期五.

 • 06
 • 07
 • 67
 • 74
 • 75

Nigeria Gold Lotto信息

门票可以购买 尼日利亚. 画画了 星期二 和 星期五.

在Nigeria Gold Lotto中,玩家选择1 - 90之间的5.

Nigeria Gold Lotto由Baba Ijebu组织. 官方网站: babaijebu.ng